Bhabi Kumari Lama Nepali

Candidate Name : Bhabi Kumari Lama Nepali
I.C. / Passport Number : 136844
Candidate Code : CI/NEP/NA/005
Study Centre : Pokhara
Certificate : Diploma Beauty Therapist
Intake : 2016